Welcom op de somaliland Blog

welcom hier kan je alle geschiedenis en recente gebeurtenissen terug vinden.

Geschiedenis

De voormalige Britse kolonie Brits Somaliland ging in 1960 na een referendum samen met Italiaans Somaliland om Somalië te vormen.

Na een onafhankelijkheidsstrijd van de SNM (Somali National Movement) verklaarde Somaliland zich in 1991 na de val van het regime in Somalië onafhankelijk. Als zelfstandig land heeft Somaliland zich stabiel, vredig en democratisch ontwikkeld.

Hoewel Somaliland al zestien jaar de facto onafhankelijk is, wordt het nog altijd door geen enkel land erkend. In 2001 hoopte de republiek haar afscheiding van Somalië met een referendum officieel te maken, waarmee de onafhankelijkheid werd bevestigd. Somaliland is Somaliës vergeten succesverhaal. De straten worden er niet onveilig gemaakt door gewapende bendes, in de haven wordt normaal gewerkt en de ambtenarij is redelijk efficiënt. Er is internet en de mobieletelefoontarieven schijnen de laagste ter wereld te zijn.

Somaliland streeft dan ook naar internationale erkenning. Het probleem is dat de Afrikaanse landen in 1963 afspraken de landsgrenzen nooit meer te veranderen. Internationale organisaties zijn bang dat als ze Somaliland erkennen er straks nog veel meer Afrikaanse landen uit elkaar zullen vallen. Dit houdt het risico in dat het Afrikaanse continent kan verworden tot een lappendeken van elkaar bevechtende, nauwelijks levensvatbare ministaatjes.

Bij het referendum stemden de kiezers van Somaliland over een nieuwe grondwet, waarvan de onafhankelijkheid in het eerste artikel is vastgelegd. Voormalig president Egal (overleden op 2 mei 2002) hoopte dat als de drie miljoen Somalilanders in overgrote meerderheid voor de grondwet stemden, de internationale gemeenschap haar bezwaren zou laten varen. Maar daar lijkt het voorlopig nog steeds niet op. Wel kwamen er na lang aandringen toch nog dertig internationale waarnemers (onder wie ook Nederlandse) het referendum bijhouden. De huidige president van Somaliland is Dahir Riyale Kahin.

Behalve de Somalische overgangsregering maakte ook het naburige Puntland bezwaar tegen het referendum. Somaliland wilde namelijk ook laten stemmen in enkele gebieden die volgens Puntland bij zijn grondgebied horen. Puntland had gedreigd dat desnoods gewapenderhand te zullen verhinderen, maar greep uiteindelijk niet in.

In april 2003 werden de eerste presidentsverkiezingen gehouden. Kandidaten van meerdere partijen konden aan de verkiezingen deelnemen. Dahir Riyale Kahin van de UDUB (Unity of Democrats Party) won met een lichte voorsprong. Hij zat al op de presidentspost sinds 2002, toen hij door de raad der ouderen benoemd was in opvolging van zijn overleden voorganger Mohamed Ibrahim Egal.

Op 29 september 2005 werden er in de regio voor het eerst verkiezingen gehouden voor het parlement, dat uit 82 leden bestaat. Daarvoor bestond het parlement uit door de clans via een consultatieproces verkozen leden.

Politiek en overheid

Somaliland heeft een hybride bestuurssysteem dat een combinatie is van traditionele en westerse instituties. Na de instorting van de centrale dictatuur in Somalië, zijn in Somaliland een groot aantal lokale interclanconferenties georganiseerd om te overleggen over de toekomst van het land, waarna een grote conferentie in Borama in 1993 werd georganiseerd. Hier werd een systeem van overheid en bestuur bedacht dat bestaat uit een gekozen president, die een vicepresident en een raad van ministers benoemt. Een parlement gekozen door het volk en een traditionele raad van ouderen (Guurti) of Senaat. Dankzij dit systeem wisten de Somalische leiders het traditionele systeem van bestuur te combineren met een moderne democratie. In 2001 zette Somaliland de eerste stap naar democratie. Toen werd een referendum gehouden over de nieuwe grondwet van het land, waarmee de afscheiding en onafhankelijkheid door het volk werd bekrachtigd. Het jaar daarop werd het meerpartijenstelsel ingevoerd. In datzelfde jaar werden er voor het eerst lokale verkiezingen in Somaliland gehouden. De regerende partij UDUB won de verkiezingen in de meeste gemeenten van Somaliland. In 2003 werden voor het eerst presidentsverkiezingen gehouden in Somaliland, president Dahir Riyale Kahin won die verkiezingen met een verschil van 80 stemmen van Achmed Mohamed Mahamoud (Silaanyo) voormalig SNM-leider. In 2005 werden voor het eerst parlementsverkiezingen in Somaliland gehouden. Net zoals alle verkiezingen in Somaliland tot nu toe, werden deze verkiezingen ook bijgehouden door internationale waarnemers. UDUB, de grootste partij van het land, veroverde 33 van de 82 parlementszetels; de partij van Achmed (Silaanyo) KULMIYE werd de tweede partij van het land met 28 zetels en de derde partij, UCID, van Faysal Ali Waraabe haalde 21 zetels van de 82 binnen.

Somaliland

Somaliland is een de facto onafhankelijk land op het territorium van Somalië en volgt de grenzen van het vroegere Britse Somaliland. Bij Somalië’s onafhankelijkheid in 1960 werd dit gebied samengevoegd met het voormalige Italiaanse Somaliland tot het in 1991 haar onafhankelijkheid uitriep.

Somaliland ligt in de Hoorn van Afrika en grenst aan Djibouti, Ethiopië en het eveneens op het territorium van Somalië gelegen Puntland. Somaliland ligt aan de Golf van Aden. Het inwonersaantal wordt geschat op 3,5 miljoen inwoners. 55% van de bevolking zijn nomaden. De levensverwachting voor mannen is 50 jaar en voor vrouwen 55 jaar. Het grootste deel van de bevolking bestaat uit soennitische moslims. De Isaaq is de grootste clan in Somaliland, andere grote clans in Somaliland zijn de Dir (Gadabursi & Issa) en de Darod sub clans (Dulbehante & Warsangali).